När en skada uppstår, så är det viktigt att reglera skadan på ett korrekt sätt och följa de aktuella lagar, regler samt direktiv som finns, så att ansvaret fördelas rätt mellan parterna.

När ni anlitar Anders Åslund Fastighetsförvaltning AB så får ni en skadetillsyn som håller hög klass och ett bra underlag över skadans omfattning och ett råd hur skadan bör regleras.

I tjänsten ingår

(ersätts enligt aktuell prislista)

 • Skadetillsyn (ett platsbesök)
 • Skadeanmälan (sker i samförstånd med beställaren)
 • Fastighetsägarens kontaktperson gentemot försäkringsbolagen
 • Kontakt med drabbad
 • Skriftlig dokumentation med förklarande bilder
 • Avisering
 • Nyckelhantering

I tjänsten ingår ej

(ersätts enligt löpande räkning baserat på aktuell prislista eller överenskommet pris)

 • Reglering av skadan ekonomiskt -och ansvarsmässigt
 • Platsbesök utöver första platsbesöket
 • Rivning
 • Uttorkning
 • Återställning