Vad kan Anders Åslund Fastighetsförvaltning AB hjälpa ER med?
 • Rådgivare för fastighetsägare
 • Skadereglering
 • Överlåtelsetillsyner
 • Utföra underhållstillsyner
 • Upphandla servicetjänster och entreprenader
 • Underhållsplanering i det korta och det långa perspektivet
 • Expeditionstjänst
 • Utvärdering av offerter (ej större entreprenader)
 • Iordningställande av förfrågningsunderlag förvaltningstjänster
 • Omförhandling av avtal
 • Hantering av byggarantifrågor (nyproduktion)
 • Fakturakontroll
 • Styrelsens kontaktperson i boende- och myndighetsärenden
 • Arbetsledning