Underhållsplaner

Vi hjälper er att uppdatera er underhållsplan om den inte uppdaterats på några år eller om ni behöver hjälp med den årliga uppdateringen. Om ni har er underhållsplan i ett system eller i ett excelformat spelar ingen roll, får vi access till systemet eller excelbladet så kan vi hjälpa er.

Behöver ni hjälp i ert styrelsearbete?

Behöver ni stöd i ert styrelsearbete eller i er dialog med boende och lokalinnehavare så kan vi vara det stödet, så att det underlättar ert styrelsearbete. Vi kan hjälpa er i er dialog med er upphandlade förvaltningsorganisation eller i ett upphandlingsskede av förvaltningstjänster. Vi kan granska inkomna offerter samt iordningställa förfrågningsunderlag gällande förvaltningstjänster och vi kan bistå med kunskap som rådgivare i utvärdering av offerter så att ni får en bra nivå på tjänsternas omfattning som stämmer överens med ert behov.