För att säkerställa att föreningens fastighet är i gott skick, så bör föreningen genomföra en årlig underhållstillsyn. Underhållstillsynen utgör ett bra underlag i det årliga budgetarbetet.

När ni anlitar Anders Åslund Fastighetsförvaltning AB så får ni en underhållstillsyn som håller hög klass och ger er ett bra underlag över er fastighets skick.

Underhållstillsynen är ingen besiktning, utan underhållstillsynen är en bedömning av skicket på fastigheten och visar om behov finns för att utreda vidare fastighetens delar, tex hiss och tak. Underhållstillsynen ger er en bra bild av vad ni behöver åtgärda på kort sikt och på längre sikt, ni får en bra översikt på underhållsbehovet.

I tjänsten ingår

Tillsyn av:

 • Fasader
 • Tak
 • Mark och hårdgjorda ytor
 • Installationer
 • Allmänna ytor
 • Teknikutrymmen
 • Övriga punkter som fastighetsägaren vill få en status på

Dessutom:

 • Skriftlig dokumentation med förklarande bilder
 • Varje underhållsanmärkning viktas kostnadsmässigt enligt budgetpris

I tjänsten ingår ej

 • Genomgång av den skriftliga dokumentationen på helg och kvällstid
 • Tillsyn av lägenheter och lokaler
 • Lekplatsbesiktning