Vid uppdrag enligt prislista så tar vi ej betalt för milersättning eller trängselavgifter. Uppdrag utanför Stockholms kommun tillkommer resekostnader på nedan timkostnader.

Tjänst Pris (exklusive moms)
Rådgivare 850 kr/timme
Styrelsemöte (dagtid och kvällstid) 1700 kr/timme
Budgetmöte vardag (dagtid och kvällstid vardagar) 5000 kr/möte
Budgetmöte helg 8000 kr/möte
Lägenhetstillsyn (1-20 st) 1800 kr/lägenhet
Lägenhetstillsyn (fler än 20 st) Offert
Överlåtelsetillsyn 2000 kr/lägenhet
Underhållstillsyn fastighet (1-3 trapphus) 8000 kr
Underhållstillsyn fastighet (4-7 trapphus) 12000 kr
Underhållstillsyn fastighet (fler än 7 trapphus) Offert
Skadetillsyn inklusive skadeanmälan 1800 kr/lägenhet
Skadeutredning Offert
Förvaltningsavtal Offert